Tarieven vanaf 1 januari 2020

Bij de gecontracteerde verzekeraars gaat de declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar indien u recht hebt op uitkering volgens uw verzekering. In alle andere situaties krijg u zelf een rekening volgens onderstaande tarieven.

Met de volgende zorgverzekeraars is een contract voor 2020 afgesloten:

– Achmea Zorg: Zilv. Kruis, Interpolis, , IAK 8971, FBTO, De Friesland

– VGZ: VGZ, IZZ, Unive, IZA, UMC

– Menzis

– CZ, OHRA en Nationale Nederlanden

Tarieven per 1 januari 2020

Behandeling fysiotherapie € 40,50
Behandeling manuele therapie € 51,00
Lange zitting,complexe/meervoudige zorg € 59,00
Aan huis toeslag € 18,50
Screening € 20,00
Intake en onderzoek na screening/onderzoek € 51,00
Telefonisch consult € 20,00
Groepsbehandeling 3-4  personen € 34,50
Groepsbehandeling 5-10 personen € 24,00